English |   
 
 
 
 
 


Ταξιδιωτική Ασφάλεια με Modial assistance

 
 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ONLINE

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ:
Συμβαλλόμενος: Νομικό ή φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Ελλάδας κατά τη στιγμή της κατάρτισης της Ασφάλισης.
Ασφαλιζόμενος:  Άνδρας ή Γυναίκα που ταξιδεύει, με ηλικία όχι μεγαλύτερη των 70 (εβδομήντα) ετών και οποιοσδήποτε ενεργεί εκ μέρους του.
Ασφαλιστική Εταιρεία: Το ελληνικό υποκατάστημα της αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρείας S.B.A.I. Mondial Assistance (εφεξής Mondial Assistance), που εδρεύει στην οδό Πρεμετής 10, 173 42, Άγιος Δημήτριος, Αθήνα.
GLOBYΤο πρόγραμμα ταξιδιωτικής ασφάλισης GLOBY, που παρέχεται από την Ασφαλιστική Εταιρεία.
Ασφάλιση/Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο:  Το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Ευρώπη:  Η Γεωγραφική Ευρώπη και τα κράτη της Μεσογείου.
Κόσμος:  Ο υπόλοιπος κόσμος πέραν της Ευρώπης.
Ταξίδι:  Ταξίδι προς το εξωτερικό, με εξαίρεση προορισμούς τους οποίους η Ασφαλιστική Εταιρεία επιλέγεται να μην καλύπτει λόγω ταξιδιωτικών οδηγιών ή άλλων αιτιών, με διάρκεια έως 30 (τριάντα) ημέρες, με εγκεκριμένο επίσημο μεταφορέα, με σκοπό επαγγελματικό ή αναψυχή και με προορισμό και προγραμματισμένους ενδιάμεσους σταθμούς που αναγράφονται κατά την κατάρτιση της ασφάλισης.
Συμβάν:  Οποιοδήποτε περιστατικό, κατάσταση ή γεγονός, όπως ατύχημα, Aσθένεια, τραυματισμός ή άλλο περιστατικό που καλύπτεται ρητώς από αυτή την Ασφάλιση.
Ασθένεια:  Συμβάν που εκδηλώνεται στο Ταξίδι για το οποίο η θεραπεία είναι απαραίτητη, προκειμένου να διατηρηθεί η ζωή και/ή να υπάρξει άμεση ανακούφιση από τον πόνο, την καταπόνηση ή τα τραύματα.
Νοσοκομείο:  Ο οργανισμός που αναλαμβάνει τη στέγαση ασθενών με σκοπό την παροχή διάγνωσης και θεραπείας.
Οικογένεια:  Ο/η σύζυγος, τα τέκνα, οι γονείς, τα πεθερικά και τα αδέλφια του Ασφαλιζόμενου.
Απαλλαγή:  Ανασφάλιστο ποσό το οποίο αφαιρείται όταν αναφέρεται πρώτα, από την αντίστοιχη κάλυψη της ασφάλισης.
Φυσική Καταστροφή: Όλες οι φυσικές καταστροφές (χωρίς περιορισμό) όπως σεισμοί, παλιρροϊκά κύματα, ανεμοστρόβιλοι, καταιγίδες, εκρήξεις ηφαιστείων, πλημμύρες, κλπ.
Πόλεμος:  Εχθροπραξίες ή χρήση στρατιωτικής δύναμης από οποιοδήποτε έθνος ή  φυλή για οικονομικό, γεωγραφικό, εθνικιστικό, πολιτικό, φυλετικό, θρησκευτικό ή άλλο σκοπό.
Τρομοκρατική Ενέργεια: Πραγματική ή απειλούμενη χρήση μέσων, δύναμης ή βίας με άμεσο ή έμμεσο σκοπό την πρόκληση ζημιάς, τραυματισμού ή αναστάτωσης, με στόχο την ανθρώπινη ζωή, ιδιοκτησία, περιουσία ή κυβέρνηση για την επίτευξη οικονομικών, εθνικών, εθνικιστικών, πολιτικών, φυλετικών ή θρησκευτικών σκοπών.
Απεργία: Οποιαδήποτε μορφή εργατικής κινητοποίησης, ταραχής ή αναταραχής που πραγματοποιείται με πρόθεση την παρεμπόδιση ή την παρεμβολή παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής.

 

Β. ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Ακύρωση Αναχώρησης Ταξιδιού
Η κάλυψη είναι προαιρετική και ισχύει μόνο εάν έχει προεπιλεγεί κατά την κατάρτιση της Ασφάλισης.  Αποζημιώνεται 100% της ρήτρας που παρακρατείται από το ποσό που έχει προπληρωθεί από τον Ασφαλιζόμενο, σε περίπτωση ακύρωσης αναχώρησης για το Ταξίδι (για εισιτήρια, ξενοδοχεία, κρουαζιέρες, κλπ) έως €10.000 ανά Ταξίδι.  Η κάλυψη ισχύει σε περίπτωση Συμβάντος στον Ασφαλιζόμενο ή την Οικογένειά του.  Καλυπτόμενα Συμβάντα θεωρούνται μόνο (α) η νοσηλεία από αιφνίδια ασθένεια ή ατύχημα,  (β) η επιβεβλημένη ανάρρωση κατόπιν νοσηλείας από αιφνίδια ασθένεια ή ατύχημα και (γ) ο θάνατος.  Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να απαιτείται η παρουσία του Ασφαλιζόμενου πέραν της ημερομηνίας αναχώρησης για το Ταξίδι.


Γ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Σε περίπτωση ακύρωσης αναχώρησης λόγω Συμβάντος, ο Ασφαλιζόμενος ή οποιοσδήποτε ενεργεί εκ μέρους του πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με την Ασφαλιστική Εταιρεία στο +30 210/9988118  24 ώρες το 24ωρο, ώστε να επιβεβαιωθούν οι καλύψεις και να διευθετηθεί η απευθείας πληρωμή των εξόδων, διαφορετικά η Ασφαλιστική Εταιρεία δύναται να μη τον καλύψει, παρέχοντας:
-  Τον αριθμό και τα στοιχεία του Ασφαλιστήριου Συμβολαίου.
-  Περιγραφή του Συμβάντος.
-  Πρωτότυπες Ιατρικές αποδείξεις και παραστατικά.
-  Πρωτότυπα σχετικά στοιχεία και αποδείξεις.
Όλα τα σχετικά με την απαίτηση έγγραφα που δεν διατίθενται θα παρέχονται με έξοδα του Ασφαλιζόμενου.
Ο Ασφαλιζόμενος (ανάλογα με το Συμβάν) πρέπει να κρατήσει τυχόν κατεστραμμένα αντικείμενα ή εισιτήρια που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και να τα διαθέσει στην Ασφαλιστική Εταιρεία.
Το GLOBY υπόκειται στις Οδηγίες, Συμβουλές, Όρους, Προϋποθέσεις και Εξαιρέσεις που αναφέρονται στο παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, με εφαρμογή σε όλες τις Παραγράφους.  Η μη συμμόρφωση, σημαίνει ότι η Ασφαλιστική Εταιρεία δύναται να μην καλύψει απαιτήσεις, μερικώς ή εξ ολοκλήρου.
Η  Ασφαλιστική Εταιρεία διαχειρίζεται τις πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα του Ασφαλιζόμενου, σε πλήρη εναρμόνιση με τους όρους της Επιτροπής Προστασίας Ατομικών Δικαιωμάτων.

Δ. ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Ενεργοποίηση και Έναρξη Ισχύος

  1. Η κάλυψη Ακύρωσης Ταξιδιού, ισχύει από την στιγμή έκδοσης της Ασφάλισης του Ταξιδιού και λήγει στο check in στο πρώτο σημείο αναχώρησης για το Ταξίδι.
  2. Το GLOBY παρέχει όλες τις καλύψεις σε Ευρώ.  Για έξοδα που γίνονται εκτός Ευρώπης, οι παροχές πληρώνονται στην επίσημη συναλλαγματική αξία του τοπικού νομίσματος προς το Ευρώ, την ημέρα της συναλλαγής.
  3. Οι παροχές για κάθε Συμβάν, καλύπτουν μέχρι την εξάντληση του αναγραφόμενου ποσού στο τμήμα Β (Καλύψεις), για τη συγκεκριμένη κάλυψη ανά Ασφαλιζόμενο, μετά την εφαρμογή τυχόν Απαλλαγής και πέραν κάθε ποσού που αποζημιώθηκε από άλλο εμπλεκόμενο φορέα και έως το όριο της αξίας της ζημιάς.

2. Ιατρικές Παροχές

  1. Ο Ασφαλιζόμενος πρέπει να επιτρέψει στους αντιπροσώπους της Ασφαλιστικής Εταιρείας να τον εξετάσουν και να επιθεωρήσουν τα ιατρικά αρχεία και να διαθέσει όλα τα χρήσιμα στοιχεία για τη διαλεύκανση του Συμβάντος.
  2. Σε κάθε Συμβάν, ο Ασφαλιζόμενος πρέπει να ειδοποιήσει την Ασφαλιστική Εταιρεία για να ενεργοποιήσει την κάλυψη και για να ενημερώσει για την αποζημίωση ή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα.
  3. Εάν οποιοδήποτε Συμβάν που προκύπτει από αυτή την Ασφάλιση, καλύπτεται και από άλλο ασφαλιστικό συμβόλαιο ή φορέα, η Ασφαλιστική Εταιρεία θα πληρώνει μόνο το μερίδιο που της αντιστοιχεί.

3. Γενικοί Όροι

  1. Ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να τηρήσει όλες τις Οδηγίες, Συμβουλές, Όρους, Προϋποθέσεις και Εξαιρέσεις αυτής της Ασφάλισης, προκειμένου να αποφευχθεί η απόρριψη απαίτησής του.
  2. Ο Ασφαλιζόμενος πρέπει να βοηθήσει την Ασφαλιστική Εταιρεία να ανακτήσει οποιεσδήποτε πληρωμές που έχει κάνει, από οποιοδήποτε άλλο συμβαλλόμενο φορέα.
  3. Ο Ασφαλιζόμενος πρέπει να αποζημιώσει την Ασφαλιστική Εταιρεία εντός 30 ημερών από το αίτημα, οποιοδήποτε ποσό το οποίο έχει πληρώσει ή εγγυηθεί για αυτόν, αλλά δεν καλύπτεται από αυτήν την Ασφάλιση.
  4. Καμία επιστροφή ασφαλίστρου δεν επιτρέπεται μετά την πάροδο του προβλεπόμενου χρόνου για δήλωση εναντίωσης ή τη λήξη ισχύος αυτής της Ασφάλισης ή την χρήση των καλύψεων της Ασφάλισης.
  5. Ο Ασφαλισμένος δεν πρέπει να αναλάβει καμία ευθύνη που δεσμεύει την Ασφαλιστική Εταιρεία, χωρίς την προέγκριση της Ασφαλιστικής Εταιρείας.
  6. Η Ασφαλιστική Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διευθετήσει αυτοδικαίως όλα τα θέματα που προκύπτουν από ή σε σχέση με αξιώσεις, στο όνομα του Ασφαλιζόμενου.
  7. Η Ασφαλιστική Εταιρεία δε θα πληρώσει για Συμβάν που προκλήθηκε επειδή ο Ασφαλιζόμενος δεν ενήργησε με υπεύθυνο και συνετό τρόπο ώστε να το αποτρέψει ή να φροντίσει την ιδιοκτησία του.
  8. Η Ασφάλιση θα ακυρώνεται και ο Ασφαλιζόμενος θα διώκεται σε περίπτωση διαστρέβλωσης, ψευδούς περιγραφής  ή απόκρυψης γεγονότων ή υλικών.
  9. Ο Ασφαλιζόμενος δεν θα έχει αξιώσεις ως προς την επιλογή και σειρά απαιτήσεων που θα αποζημιώνονται.  Όλες αυτές οι αποφάσεις  θα λαμβάνονται από την Ασφαλιστική Εταιρεία.
  10. Η Ασφαλιστική Εταιρεία δεν δεσμεύεται από οποιαδήποτε αξίωση, υποχρέωση, καταπίστευση, συμφωνία, δαπάνη, βάρος, εκχώρηση ή μεταβίβαση οποιασδήποτε απαίτησης που εκρέει από αυτή την Ασφάλιση.
  11. O Ασφαλιζόμενος πρέπει να ακολουθεί τις συμβουλές της Ασφαλιστικής Εταιρείας για τον χειρισμό Συμβάντων και δεν πρέπει να διαπραγματευτεί, πληρώσει, τακτοποιήσει ή αναγνωρίσει οποιαδήποτε αξίωση χωρίς τη ρητή άδεια της Ασφαλιστικής Εταιρείας.
  12. Η Ασφαλιστική Εταιρεία μπορεί να αναλάβει ενέργειες στο όνομα του Ασφαλιζόμενου, για να ανακτήσει ή να εξασφαλίσει αποζημίωση από οποιονδήποτε τρίτο, για Συμβάν που καλύφθηκε από την Ασφάλιση.  Το ποσό που θα ανακτηθεί ή διασφαλιστεί θα ανήκει στην Ασφαλιστική Εταιρεία.
  13. Η Ασφάλιση κυβερνάται, ερμηνεύεται και ισχύει σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.  Σε περίπτωση διένεξης μεταξύ της Ασφαλιστικής Εταιρείας και των Ασφαλιζόμενων ως προς την ερμηνεία της Ασφάλισης, η διένεξη επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της Ελλάδας στην Αθήνα.

Ε. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
1.  Ιατρικά συμβάντα του Ασφαλιζόμενου, που:

  1. Ταξιδεύει, αντίθετα από συμβουλές ιατρού ή φυσιοθεραπευτή.
  2. Ταξιδεύει για να λάβει ιατρικές συμβουλές ή διάγνωση, για να υποβληθεί σε ιατρική ή χειρουργική επέμβαση, για θεραπείες ή για εθελούσια διακοπή εγκυμοσύνης.
  3. Γνώριζε πριν την κράτηση του Ταξιδιού, ιατρική ή φυσική κατάσταση ή ασθένεια δική του ή άλλου προσώπου από το οποίο εξαρτάται η ομαλή διεξαγωγή του ταξιδιού του.
  4. Πάσχει από παραφροσύνη, νοητική ασθένεια, συναισθηματικό ή ψυχολογικό τραύμα, ανησυχία, κατάθλιψη ή φόβο πτήσεων ή ταξιδιού.
  5. Είναι σε λίστα αναμονής νοσοκομείου ή οποιουδήποτε νοσηλευτικού ιδρύματος για θεραπεία.
  6. Αναμένεται να γεννήσει εντός 4 (τεσσάρων) μηνών, από την ημερομηνία επιστροφής από το Ταξίδι.
  7. Του έχει ανακοινωθεί θανατική διάγνωση.

2. Άλλα συμβάντα του Ασφαλιζόμενου, που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από:

   • Ακυρώσεις μετά το check in ή λόγω Απεργίας οποιουδήποτε φορέα.
   • Ζημιές ή απαιτήσεις που προκλήθηκαν με δόλο ή λόγω σημαντικής παράλειψης του Ασφαλιζόμενου ή προσώπων για τα οποία είναι υπεύθυνος.
   • Περιστατικά τα οποία δεν έχουν κοινοποιηθεί στην Ασφαλιστική Εταιρεία, εντός 30 ημερών από την ημέρα του Συμβάντος.
   • Ζημιές, ακυρώσεις, απροθυμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα που επηρεάζει την ομαλή διεξαγωγή του Ταξιδιού λόγω πτώχευσης, αφερεγγυότητας, χρεοκοπίας ή οικονομικών δυσχερειών, οποιασδήποτε επιχείρησης ή φυσικού προσώπου που εμπλέκεται στη διεξαγωγή του Ταξιδιού.
   • Ζημία λόγω Φυσικών Καταστροφών.
   • Ακτινοβολία, ή μόλυνση από ραδιενέργεια, πυρηνικά καύσιμα ή απόβλητα, ατομικές εκρήξεις, ραδιενεργές τοξικές ουσίες ή ύλες οποιουδήποτε πυρηνικού συστατικού.
   • Πόλεμο, εμφύλιο πόλεμο, εισβολή, εξέγερση, επανάσταση, χρήση στρατιωτικής δύναμης, Τρομοκρατική ενέργεια ή προσπάθεια αποτροπής ή κατευνασμού Τρομοκρατικής ενέργειας.
   • Συμμετοχή του Ασφαλιζόμενου σε αγώνες και σπορ που γίνονται επαγγελματικά ή σε πρωταθλήματα ή σε εξάσκηση ή προπόνηση για αυτά ή ενασχόληση σε εναέρια ή επικίνδυνα ή extreme σπορ, αναρριχήσεις, εξερευνήσεις και καταδύσεις, κυνήγι, πτήσεις ή εκπαίδευση ως πιλότος ή μέλος πληρώματος σε αεροσκάφος ή θαλάσσιο σκάφος.
   • Χρήση οχημάτων για τα οποία ο Ασφαλιζόμενος δεν διαθέτει νόμιμη άδεια οδήγησης.
   • Σκόπιμη έκθεση του Ασφαλιζόμενου σε εξαιρετικό ή αναίτιο κίνδυνο (εξαιρείται η προσπάθεια να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή), αυτοκαταστροφή, αυτοκτονία, απόπειρα αυτοκτονίας ή σκόπιμα αυτοπροκαλούμενο τραυματισμό.
   • Συμμετοχή του Ασφαλιζόμενου σε Πολεμικές Επιχειρήσεις, θητεία σε ένοπλες δυνάμεις ή συμμετοχή σε εγκληματική ενέργεια.
   • Χρήση ή έγχυση φαρμάκων (εκτός και αν δοθούν με συνταγή από ειδικευμένο ιατρό, με εξαίρεση υποκατάστατα ναρκωτικών ή ναρκωτικές ουσίες), αλκοολισμό, μέθη ή άλλη κατάχρηση του Ασφαλιζόμενου.
   • Τραυματισμό, ασθένεια ή θάνατο του Ασφαλιζόμενου, αποδοτέα σε αφροδίσια νοσήματα, στον ιό HIV, του AIDS ή του ARC και/ή οποιασδήποτε παραλλαγή αυτών.
   • Οποιοδήποτε Συμβάν προκληθεί άμεσα ή έμμεσα από επιδημίες και/ή πανδημίες.

    

 
 

Αεροπορικά εισιτήρια Ταξίδια Προορισμοί πτήσεις προς:
» Εισιτήρια Νέα Υόρκη New York » Βουκουρέστι Bucharest
» Εισιτήρια προς Πράγα Prague » Ντουμπάι Dubai
» Αεροπορικα Βρυξέλλες Brussels » Λισσαβώνα Lisbon
» Ζυρίχη Zurich Εισιτήρια για Λονδίνο » Ρώμη Rome
» Σόφια Sofia » Μιλάνο Milan
» Μόσχα Moscow » Βαρκελώνη
» Αμστερνταμ Amsterdam » Βιέννη Vienna
» Μόναχο Munich » Παρίση Paris


Ξενοδοχεία στην Ελλάδα

Αθήνα | Ιωάννινα | Θεσαλονίκη
Πήλιο | Σαντορίνη | Μύκονο
Αγιον Ορος | Ρόδος |Χανιά
Ηράκλειο | Σύρος | Νάξος | Οιος
Naxos | Κέρκυρα | Ζάκυνθος
Νάυπλιον | Αίγιον | Ολυμπία
Μέτσοβο | Αράχωβα | Πήλιον
Σποράδες | Ερέτρια | Θράκη
Καμένα Βούρλα | Μετέωρα
Μακεδονία | Χαλκιδική

Ξενοδοχεία Εξωτερικού

Ταυλάνδη | Κύπρος | Τσεχία
Αιγυπτος | Τουρκία | Αυστρία
Γαλία | Γερμανία | Ιταλία
Αμερική | Καναδάς | Αυστραλία
Αγγλια | Ισπανια | Πορτογαλία
Ολλανδια | Βέλγιο | Ρωσία
Νέα Ζηλανδία | Ιδονησία |
Σινγκαμπούρη | Κίνα | Ιαπωνία
Χόνγκ Κόνγκ | Ισραίλ | Λίβανος
Εμιράτα | Ν Αφρική | Μαρόκο


» Αεροπορικές εταιρίεs
» Πτήσεις ,Αναζήτηση πτήσεων
» Δημοφιλή Λιμάνια - Ακτοπλοικά εισιτήρια
» Ξενοδοχεία online
» Ακύρωση εισιτηρίων
» Ταξιδιωτικά εγγραφα
» Language : English Αγγλική Εκδοση
EOT GREECE tourism office of Greece.
Λογαριασμοι Τραπεων | Site map |Athensairport αεροδρόμιο Αθηνών | Αεροπορκά εισιτήρια | Συνδεσμοι Linkς | Προσφορες | Κωδικοί Αεροδρομίων
SARANTIS Travel Πρακτορείο γενικού τουρισμού
14χλ λεωφ Ρόδου Λινδου | T.θ. 214  Φαλιράκι | T.K 85100 | Ελλάδα
www.intickets.gr & www.sarantistravel.gr

MEMPER OF IATA GREECE.aeroporika eisitiria
εισιτήρια δρομολόγεια πλοίων ,ακτοπλοικά εισητήρια αεροπορικα εισιτηρια ,εισιτήρια αεροπορικά,πτήσεις, ακτοπλοικά εισιιτήρια ,ενοικαζόμενα αυτοκίνητα ,Ξενοδοχεία online,αεροπορικα εισητηρια ,δρολολόγια πλοίων,αναζήτηση πτήσεων Ταξιδιωτική Ασφάλεια με Modial assistance